Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องเรียนออนไลน์ และสื่อการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานศึกษา

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์ Covid-19 Download

  • คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 Download

  • แผนการขอเปิดเรียนรูปแบบ Onsite นักเรียนอนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6 Download

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564