Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา

ผู้อำนวยสถานศึกษา

ปฎิทินการดำเนินงานโรงเรียนบ้านท่าข้าม ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน และสื่อการเรียนออนไลน์

มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานศึกษา

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์ Covid-19 Download

  • คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 Download

  • แผนการขอเปิดเรียนรูปแบบ Onsite นักเรียนอนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6 Download

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564